Hou me op de hoogte

De toepassing van de nieuwe privacyregels in de Orthopedische sector.

Tijdens de opleiding geven wij u op een zeer praktische manier meer inzicht in wat GDPR voor uw beroep betekent. Wij maken u wegwijs in GDPR aan de hand van voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk.

Het eHealthcertificaat

Vanaf 1/1/2019 is het eHealthcertificaat verplicht. Tijdens deze sessie komt u alles te weten over het hoe, waarom enz. 

.

De toepassing van de nieuwe privacyregels in de Orthopedische sector.

Op 25 mei 2018 is de befaamde GDPR-wetgeving in voege getreden. Elke ondernemer of vrije beroeper heeft wel een bestand met persoonsgegevens en komt dus in aanraking met GDPR.

Deze Europese wetgeving bepaalt hoe bedrijven moeten omspringen met persoonlijke data. Bovendien bepaalt de wet dat inbreuken op deze wetgeving zwaar bestraft kunnen worden. Ook u verzamelt en bewaart in hoofde van uw activiteit persoonsgegevens. Denk maar aan persoonsgegevens, adresgegevens en zoveel meer van uw patiënten, leveranciers en medewerkers. Samen met Unizo heeft BBOT sectorspecifieke richtlijnen samengesteld.

Deze richtlijnen geven u een houvast en een aantal praktische tools en documenten om u zeer concreet op weg te helpen om aan de vereisten van GDPR te voldoen. Tijdens de opleiding geven wij u op een zeer praktische manier meer inzicht in wat GDPR voor uw beroep betekent. Wij maken u wegwijs in GDPR aan de hand van voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk.

Na afloop van de opleiding:
• bent u op de hoogte van het doel, de reikwijdte en de inhoud van de GDPR;
• weet u welke acties nodig zijn om uw organisatie GDPR conform te maken;
• hebt u inzicht in wanneer, welke en hoe persoonsgegevens op grond van GDPR mogen worden verwerkt en verstrekt;
• bent u op de hoogte van de rechten van de betrokkenen.
• Hebt u inzicht in hoe aan de beveiligingseisen te voldoen;
• Kent u de meldplicht bij datalekken.

Jo Van Kerkhove
Docent: Jo Van Kerkhove

Jo Van Kerkhove is opgeleid als data Protection Officer.
Hij heeft praktijkervaring in heel wat verschillende sectoren, waar hij ondernemingen screent en adviseert op vlak van GDPR. Daarnaast heeft hij al tal van ondernemingen en sectoren begeleid door het geven van praktijkgerichte opleidingssessies.

Meer over Jo Van Kerkhove »

Het eHealthcertificaat

Vanaf 1 januari 2019 is het eHealthcertificaat verplicht.

Tijdens deze sessie komt u alles te weten over het hoe, waarom enz.

Wist u trouwens dat u van Eénlijn.be gratis telefonische ondersteuning kan krijgen bij het aanvragen van uw eHealthcertificaat?

  

Prijzen

Deze prijzen zijn all-in: een aangename en professionele locatie, colleges en begeleiding door de experts-docenten. Cursusmateriaal, parking, dranken en een beperkte broodjeslunch worden gratis aangeboden. (Vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW)
Basisprijzen
 
UNIZO-lid € 100,00
Geen lid € 150,00
Enkel als je gebruik maakt van de KMO-portefeuille
KO MO
€ 70,00 € 80,00
€ 105,00 € 120,00

Kan ik mijn inschrijving wijzigen?

Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. Je mag altijd een collega in je plaats laten deelnemen. Gelieve elke wijziging in die zin via mail door te geven aan info@ondernmersacademie.be.
Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (info@ondernemersacademie.be) of aangetekend schrijven (Ondernemersacademie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel)  te worden bezorgd.

Hoe vraag ik de KMO portefeuille aan?

Wil je van de KMO-portefeuille genieten, dan is het heel belangrijk dat je de procedure tijdig en correct opstart en afwerkt. Doe je dit niet, dan bestaat het risico dat je de subsidie misloopt en dan blijft het volledige bedrag betaalbaar aan de Ondernemersacademie. Je kan een subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 14 kalenderdagen na de start van een offline opleiding  of tot uiterlijk 14 dagen na de inschrijving op een abonnement van de Online Ondernemersacademie. Na deze termijn kan je geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving. Om een aanvraag te doen heb je je identiteitskaart, de bijbehorende pincode en een identiteitskaartlezer nodig. Indien je nog nooit de KMO-portefeuille hebt aangevraagd kan het twee weken duren voordat je aanvraag rond is. Breng je aanvraag dus in orde wanneer je je aanmeldt! Je hebt enkel het erkenningsnummer van KMONET NV nodig: DV.O215551

Bekijk ook het duidelijke instructiefilmpje van de Vlaamse Overheid.

Bij vragen kan je ons altijd contacteren. Bij technische problemen met de aanmelding, je identiteitskaart of storingen, kan je contact opnemen met de gratis lijn 1700.

KMONET NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van een steunaanvraag.

Ik heb mijn factuur ontvangen, wat moet ik betalen?

Wanneer je inschrijft ontvang je automatisch een factuur.

Indien je geen gebruikt maakt van de KMO-portefeuille dien je het volledige bedrag binnen 14 dagen aan KMONET NV te voldoen.

Indien je gebruik maakt van de KMO-portefeuille, betaal je enkel binnen 14 dagen de BTW rechtstreeks aan KMONET NV. Het opleidingsbedrag (excl. BTW) betaal je via de KMO-portefeuille aan KMONET NV. Je maakt je aandeel over naar de KMO-portefeuille. De Vlaamse Overheid vult dit aan met haar aandeel. Vervolgens kan je de rest van je factuur voldoen, door een storting te doen aan KMONET NV.


Geen antwoord op je vraag?

Bel ons of stel je vraag via dit fomulier