Hou me op de hoogte

Door betere financiële kennis en inzicht succesvol zijn.

Deze workshop is een vaste waarde in het aanbod van de Ondernemersacademie. En een must voor elke zaakvoerder die een grondig inzicht wil hebben in de financiële gezondheid van zijn onderneming en eindelijk eens wil kunnen meepraten met de boekhouder. Ook de basisbegrippen van het boekhouden komen aan bod. U maakt tot slot, korte metten met wanbetalers.

Voor wie?

Voor zelfstandige ondernemers en KMO- managers die hun financieel inzicht in de eigen bedrijfsvoering willen versterken.

  • U krijgt een grondige en praktijkgerichte opfrissing van de basisbegrippen uit het financieel management.
  • U bent goed voorbereid op gesprekken met uw financiële raadsmannen (boekhouder, accountant, fiscaal raadgever, bankier).
  • U kan met kennis van zaken de financiële situatie van uw bedrijf inschatten.

"Deze opleiding is op maat van de KMO ondernemer, hierdoor heb ik geleerd om correcte financiële conclusies te kunnen trekken. We zijn hierdoor zelfs van boekhouder veranderd." – Reinhilde Desmedt, SLV Rent

Basics vennootschapsrecht, fiscaliteit en dubbel boekhouden

• Inleiding ondernemingsvormen na het nieuwe WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
• BTW en fiscaliteit na hervorming vennootschapsbelasting
• Werking dubbel boekhouden

Mijn balans en resultatenrekening

• Balanslezen
• Interpretatie en analyse van de jaarrekening
• Bespreking voornaamste ratio’s : liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit
• Berekening en interpretatie ratio’s voor eigen vennootschap : toepassing in excel
• Toepassing van ratioanalyse/interpretatie jaarrekening via leverancier bedrijfsinformatie

Mijn kasstroomtabel

• Vermogensstroomanalyse
• Het verschil tussen winst- en cashflow-concept
• Soorten cashflow
• Interpretatie van een kasstroomtabel
• Opstellen van een kasstroomtabel voor eigen vennootschap : toepassing in excel

Mijn financieel plan

• De verschillende onderdelen van een financieel plan
• Vereisten waaraan een financieel plan (bij oprichting) moet voldoen na het nieuwe WVV
• Inzichten verwerven in de soorten kosten: vast, variabel, direct, indirect
• Overzicht van financieringsmogelijkheden
• Opmaak van gebudgetteerde balans, resultatenrekening en kasstroomtabel
• Opstellen van een financieel plan voor eigen organisatie : toepassing in excel

Geert  van Rysseghem
Docent: Geert van Rysseghem

Geert Van Rysseghem is accountant en bedrijfsrevisor en vennoot-zaakvoerder van D&V Bedrijfsadviseurs (www.dvba.be).

Hij is tevens docent ‘spoedcursus bedrijfsbeheer’ aan het Centrum Voor Avondonderwijs in Gent en Peter van het ondernemingsforum ‘Financiële kennis voor vennootschappen’ (Unizo Oost-Vlaanderen). Hij is voormalig docent ‘audit’ voor de opleiding “Graduaat boekhouden” aan de CVO Leerstad (Dendermonde), ‘douane en accijnzen’ voor de opleiding “Graduaat fiscale wetenschappen” aan de CVO Panta Rhei – de Avondschool (Gent) en gastdocent ‘Controleleer en externe audit’ en ‘Boekhoudrecht Praktisch’ voor de opleiding “Postgraduaat Accounting en Controlling” aan de Brugge Business School (Brugge).

Tenslotte zetelt hij in de Stuurgroep ‘Federatie Vrije Beroepen’ regio Oost-Vlaanderen, is hij bestuurder van de Federatie Vrije Beroepen VZW en bestuurder-penningmeester van Unizo Groot-Lochristi VZW.

Meer over Geert van Rysseghem »

Prijzen

Deze prijzen zijn all-in: een aangename en professionele locatie, colleges en begeleiding door de experts-docenten. Cursusmateriaal, parking, dranken en een beperkte broodjeslunch worden gratis aangeboden. (Vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW)
Basisprijzen
 
UNIZO-lid € 1 200,00
Geen lid € 1 400,00
Enkel als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille
KO MO
€ 720,00 € 840,00
€ 840,00 € 980,00

"Door alle financiële basis begrippen op te frissen kan ik op niveau mee praten met mijn boekhouder." – Bert Vancauwenberghe, Tekstburo bvba

 

"Deze opleiding is op maat van de KMO ondernemer, hierdoor heb ik geleerd om correcte financiële conclusies te kunnen trekken. We zijn hierdoor zelfs van boekhouder veranderd." – Reinhilde Desmedt, SLV Rent

Kan ik mijn inschrijving wijzigen?

Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. U mag altijd een collega in uw plaats laten deelnemen. Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (info@ondernemersacademie.be) of aangetekend schrijven (Ondernemersacademie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel)  te worden bezorgd.

Hoe vraag ik de KMO portefeuille aan?

Wilt u van de KMO-portefeuille genieten, dan is het heel belangrijk dat u de procedure tijdig en correct opstart en afwerkt. Doet u dit niet, dan bestaat het risico dat u de subsidie misloopt en dan blijft het volledige bedrag betaalbaar aan de Ondernemersacademie. U kan een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving. Om een aanvraag te doen heeft u uw identiteitskaart, de bijbehorende pincode en een identiteitskaarlezer nodig. Indien u nog nooit de KMO-portefeuille heeft aangevraagd kan het twee weken duren voordat uw aanvraag rond is. Breng uw aanvraag dus in orde wanneer u zich aanmeldt! U heeft enkel het erkenningsnummer van KMONET NV nodig: DV.O215551

Bekijk ook het duidelijke instructiefilmpje van de Vlaamse Overheid.

Bij vragen kunt u ons altijd contacteren. Bij technische problemen met de aanmelding, uw identiteitskaart of storingen, kunt u contact opnemen met de gratis lijn 1700.

KMONET NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van een steunaanvraag.

Ik heb mijn factuur ontvangen, wat moet ik betalen?

Wanneer u inschrijft ontvangt u automatisch een factuur.

Indien u geen gebruikt maakt van de KMO-portefeuille dient u het volledige bedrag binnen 14 dagen aan KMONET NV te voldoen.

Indien u gebruik maakt van de de KMO-portefeuille, betaalt u enkel binnen 14 dagen de BTW rechtstreeks aan KMONET NV. Het opleidingsbedrag (excl. BTW) betaalt u via de KMO-portefeuille aan KMONET NV. U maakt uw aandeel over naar de KMO-portefeuille. De Vlaamse Overheid vult dit aan met haar aandeel. Vervolgens kunt u de rest van uw factuur voldoen, door een storting te doen aan KMONET NV.


Geen antwoord op uw vraag?

Bel ons of stel uw vraag via dit fomulier

Met al uw vragen kunt u ook terecht op ons telefoonnummer +32 (0)2 21 22 613