Locatie

Inschrijven voor deze opleiding

Bedrijven veranderen constant en tegen een hoog tempo. Een effectief management van uw mensen kan die veranderingsprocessen zesmaal zo efficiënt laten verlopen, zo blijkt uit onderzoek. De vraag is: hoe pakt u dat aan? Hoe neemt u uw medewerkers mee in veranderingen en hoe laat u hen daarin groeien? Medewerkers motiveren en ze gemotiveerd houden ondanks of tijdens changeprocessen is niet evident. En laat nu net die motivatie cruciaal zijn in onze people economy!

Na deze actieve workshops slaagt u erin om uw medewerkers warm te maken voor én te betrekken bij het veranderingsproces dat u voor ogen hebt.

Voor wie

Zaakvoerders en/of de medewerkers die veranderingen opzetten en doorvoeren en die op zoek zijn naar concrete tools om hun mensen daarbij aan te sturen.

U haalt het maximum uit deze workshop als u een concrete case meebrengt.

Programma in detail

- De verschillende fasen van een veranderingstraject;
- De do’s-en-don’ts voorafgaand aan de verandering;
- Het effectief aankondigen van een verandering;
- Het omgaan met en het opvangen van weerstandsreacties;
- Het motiverend bijsturen van medewerkers;
- Het overtuigen en motiveren van medewerkers;
- Het verankeren van de verandering in uw organisatie.

Aanpak

We werken zeer interactief waarbij we de tools koppelen aan de ervaring van de deelnemers. Zo maken we er concrete en onmiddellijk bruikbare sessies van!

De hoofdfocus van deze doe-sessies ligt op de vaardigheden die u nodig hebt om de hr-kant van uw business te managen. We werken met een minimum aan theoretische uiteenzettingen. Elke deelnemer krijgt zo de kans om actief aan de slag te gaan. Daarbij krijgt u feedback van de trainer en van de andere deelnemers.

We werken in 4 sessies. In de eerste drie zoomen we telkens in op enkele van de hogervermelde punten. Tijdens de vierde sessie delen we ervaringen en verdiepen we ons samen in de ‘Hoe kan ik-vragen’ van de deelnemers in de groep.

Elke deelnemer krijgt een werkboek dat praktisch en to the point is.

Communiceer vanuit uw business case
08 mei 2019 van 13:00 tot 17:30

In deze eerste sessie werken we uw business case van de verandering uit. Welke verandering wilt u doorvoeren in uw organisatie? Waarom gaat u dat doen? Met wie? Wie zijn belangrijke spelers? ….
Aan de hand van uw antwoorden op deze vragen bereidt u de case voor uw organisatie grondig voor.
We oefenen vervolgens hoe u het beste communiceert naar de betrokken partijen bij de change. Hierbij krijgt u onmiddellijk feedback op uw aanpak en u krijgt tips om uw stijl van communiceren nog sterker te maken!

Hoe gaat u van weerstand naar oplossingen
22 mei 2019 van 13:00 tot 17:30

Tijdens de tweede workshop krijgt u aan de start persoonlijke feedback op de ervaringen die u opdeed met de acties uit de vorige sessie.
Vervolgens oefenen we hoe u in controle blijft van de reacties die mensen u geven wanneer u een verandering aankondigt. Welke vragen kan u stellen? Wat doet u met lastige opmerkingen? Hoe reageert u op onverwachte situaties?
U leert hoe u weerstand van medewerkers kan opvangen en vervolgens kan ombuigen naar een oplossing. Dit oefenen we telkens vanuit uw concrete voorbeelden. Op deze manier zijn de tips onmiddellijk toepasbaar in uw werk.

Hoe laat u mensen groeien en hoe verankert u de verandering in uw organisatie
05 juni 2019 van 13:00 tot 17:30

Een verandering vraagt om nieuw gedrag van uw mensen. In deze sessie leert u hoe u mensen al coachend kan laten groeien in hun  job. U oefent ook hoe u collega’s motiverend kan bijsturen zodat ze er elke dag voor blijven gaan!
Daarnaast leert u hoe u met een team van medewerkers kan afspreken hoe u veranderingen verankert in uw organisatie.

Intervisiemoment
19 juni 2019 van 13:00 tot 17:30

In deze sessie vertrekken we vanuit de praktijkervaringen van elke deelnemer. Elke persoon deelt een vraag of een moeilijkere situatie met de groep. Samen met de andere mensen in de workshop geven we u heel gericht tips en advies.
Met deze bijzonder interactieve aanpak krijgt u nieuwe, frisse en inspirerende ideeën om de mensenkant van uw business aan te pakken en om ervoor te zorgen dat uw medewerkers blijven groeien tijdens veranderingen die u doorvoert.

Joris Smeyers
Docent: Joris Smeyers

Joris Smeyers (Koru HR) bouwde een breed gamma aan ervaringen binnen de hr wereld op. Hij startte als doctoraatsassistent aal de KULeuven en werkte achterenvolgens bij een spin-off van Philips Turnhout en bij PriceWaterhouseCoopers. In 2009 startte hij met Koru HR.

Joris heeft veel ervaring in het ondersteunen van de mensenkant van de business. Hij begeleidde tal van veranderingsprocessen in organisaties, rond verschillende onderwerpen: van transities in organisatiecultuur, over fusiebegeleidingen tot omschakelingen in salesaanpakken. Die begeleidingen pakt Joris doelgericht en methodisch aan, hij weet zo de diverse stakeholders mee te krijgen in de veranderingen.

Meer over Joris Smeyers »
Ter Elst, Edegem 08/05/2019 - 19/06/2019 4 sessies

Prijzen

Deze prijzen all-in: een aangename en professionele locatie, colleges en begeleiding door de experts-docenten, cursusmateriaal, catering en parking. (Vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW)
Basisprijzen
 
UNIZO-lid € 1 200,00
Geen lid € 1 400,00
Enkel als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille
KO MO
€ 720,00 € 840,00
€ 840,00 € 980,00

Kan ik mijn inschrijving wijzigen?

Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. U mag altijd een collega in uw plaats laten deelnemen. Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (info@ondernemersacademie.be) of aangetekend schrijven (Ondernemersacademie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel)  te worden bezorgd.

Hoe vraag ik de KMO portefeuille aan?

Wilt u van de KMO-portefeuille genieten, dan is het heel belangrijk dat u de procedure tijdig en correct opstart en afwerkt. Doet u dit niet, dan bestaat het risico dat u de subsidie misloopt en dan blijft het volledige bedrag betaalbaar aan de Ondernemersacademie. U kan een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving. Om een aanvraag te doen heeft u uw identiteitskaart, de bijbehorende pincode en een identiteitskaarlezer nodig. Indien u nog nooit de KMO-portefeuille heeft aangevraagd kan het twee weken duren voordat uw aanvraag rond is. Breng uw aanvraag dus in orde wanneer u zich aanmeldt! U heeft enkel het erkenningsnummer van KMONET NV nodig: DV.O215551

Bekijk ook het duidelijke instructiefilmpje van de Vlaamse Overheid.

Bij vragen kunt u ons altijd contacteren. Bij technische problemen met de aanmelding, uw identiteitskaart of storingen, kunt u contact opnemen met de gratis lijn 1700.

KMONET NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van een steunaanvraag.

Ik heb mijn factuur ontvangen, wat moet ik betalen?

Wanneer u inschrijft ontvangt u automatisch een factuur.

Indien u geen gebruikt maakt van de KMO-portefeuille dient u het volledige bedrag binnen 14 dagen aan KMONET NV te voldoen.

Indien u gebruik maakt van de de KMO-portefeuille, betaalt u enkel binnen 14 dagen de BTW rechtstreeks aan KMONET NV. Het opleidingsbedrag (excl. BTW) betaalt u via de KMO-portefeuille aan KMONET NV. U maakt uw aandeel over naar de KMO-portefeuille. De Vlaamse Overheid vult dit aan met haar aandeel. Vervolgens kunt u de rest van uw factuur voldoen, door een storting te doen aan KMONET NV.


Geen antwoord op uw vraag?

Bel ons of stel uw vraag via dit fomulier

Met al uw vragen kunt u ook terecht op ons telefoonnummer +32 (0)2 21 22 613