Hou me op de hoogte

Bedrijven veranderen constant en tegen een hoog tempo. Een effectief management van uw mensen kan die veranderingsprocessen zesmaal zo efficiënt laten verlopen, zo blijkt uit onderzoek. De vraag is: hoe pakt u dat aan? Hoe neemt u uw medewerkers mee in veranderingen en hoe laat u hen daarin groeien? Medewerkers motiveren en ze gemotiveerd houden ondanks of tijdens changeprocessen is niet evident. En laat nu net die motivatie cruciaal zijn in onze people economy!

Na deze actieve workshops slaagt u erin om uw medewerkers warm te maken voor én te betrekken bij het veranderingsproces dat u voor ogen hebt.

Voor wie

Zaakvoerders en/of de medewerkers die veranderingen opzetten en doorvoeren en die op zoek zijn naar concrete tools om hun mensen daarbij aan te sturen.

U haalt het maximum uit deze workshop als u een concrete case meebrengt.

Programma in detail

- De verschillende fasen van een veranderingstraject;
- De do’s-en-don’ts voorafgaand aan de verandering;
- Het effectief aankondigen van een verandering;
- Het omgaan met en het opvangen van weerstandsreacties;
- Het motiverend bijsturen van medewerkers;
- Het overtuigen en motiveren van medewerkers;
- Het verankeren van de verandering in uw organisatie.

Aanpak

We werken zeer interactief waarbij we de tools koppelen aan de ervaring van de deelnemers. Zo maken we er concrete en onmiddellijk bruikbare sessies van!

De hoofdfocus van deze doe-sessies ligt op de vaardigheden die u nodig hebt om de hr-kant van uw business te managen. We werken met een minimum aan theoretische uiteenzettingen. Elke deelnemer krijgt zo de kans om actief aan de slag te gaan. Daarbij krijgt u feedback van de trainer en van de andere deelnemers.

We werken in 4 sessies. In de eerste drie zoomen we telkens in op enkele van de hogervermelde punten. Tijdens de vierde sessie delen we ervaringen en verdiepen we ons samen in de ‘Hoe kan ik-vragen’ van de deelnemers in de groep.

Elke deelnemer krijgt een werkboek dat praktisch en to the point is.

Prijzen

Deze prijzen zijn all-in: een aangename en professionele locatie, colleges en begeleiding door de experts-docenten. Cursusmateriaal, parking, dranken en een beperkte broodjeslunch worden gratis aangeboden. (Vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW)
Basisprijzen
 
UNIZO-lid € 1 200,00
Geen lid € 1 400,00
Enkel als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille
KO MO
€ 720,00 € 840,00
€ 840,00 € 980,00

Kan ik mijn inschrijving wijzigen?

Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. U mag altijd een collega in uw plaats laten deelnemen. Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (info@ondernemersacademie.be) of aangetekend schrijven (Ondernemersacademie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel)  te worden bezorgd.

Hoe vraag ik de KMO portefeuille aan?

Wilt u van de KMO-portefeuille genieten, dan is het heel belangrijk dat u de procedure tijdig en correct opstart en afwerkt. Doet u dit niet, dan bestaat het risico dat u de subsidie misloopt en dan blijft het volledige bedrag betaalbaar aan de Ondernemersacademie. U kan een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving. Om een aanvraag te doen heeft u uw identiteitskaart, de bijbehorende pincode en een identiteitskaarlezer nodig. Indien u nog nooit de KMO-portefeuille heeft aangevraagd kan het twee weken duren voordat uw aanvraag rond is. Breng uw aanvraag dus in orde wanneer u zich aanmeldt! U heeft enkel het erkenningsnummer van KMONET NV nodig: DV.O215551

Bekijk ook het duidelijke instructiefilmpje van de Vlaamse Overheid.

Bij vragen kunt u ons altijd contacteren. Bij technische problemen met de aanmelding, uw identiteitskaart of storingen, kunt u contact opnemen met de gratis lijn 1700.

KMONET NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van een steunaanvraag.

Ik heb mijn factuur ontvangen, wat moet ik betalen?

Wanneer u inschrijft ontvangt u automatisch een factuur.

Indien u geen gebruikt maakt van de KMO-portefeuille dient u het volledige bedrag binnen 14 dagen aan KMONET NV te voldoen.

Indien u gebruik maakt van de de KMO-portefeuille, betaalt u enkel binnen 14 dagen de BTW rechtstreeks aan KMONET NV. Het opleidingsbedrag (excl. BTW) betaalt u via de KMO-portefeuille aan KMONET NV. U maakt uw aandeel over naar de KMO-portefeuille. De Vlaamse Overheid vult dit aan met haar aandeel. Vervolgens kunt u de rest van uw factuur voldoen, door een storting te doen aan KMONET NV.


Geen antwoord op uw vraag?

Bel ons of stel uw vraag via dit fomulier

Met al uw vragen kunt u ook terecht op ons telefoonnummer +32 (0)2 21 22 613